กลุ่มยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร

– ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด และแน่นท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อย
– รักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
– รักษาและป้องกันอาการท้องเสีย จากการทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ บรรเทาอาการท้องอืด, ท้องเฟ้อ, คลื่นไส้ และอาการท้องเดิน

ลดการหลั่งกรด รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

– ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด และแน่นท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อย
– รักษาอาการท้องเสีย จากการเดินทาง(Traveler’s diarrhea)และอาหารเป็นพิษ
– รักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบโดยให้ร่วมกับยาต้านจุลชีพอื่นๆ ที่เหมาะสม

รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ บรรเทาอาการท้องอืด,ท้องเฟ้อ, คลื่นไส้ และอาการท้องเดิน

รักษาภาวะที่กระเพาะอาหารและลำไส้มีการเกร็งตัว หรือบีบตัว มากกว่าปกติ และใช้รักษาอาการปวดท้องอันเนื่องมาจากการ เกร็งตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งเกิดขึ้นจากโรคอื่น