กลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อ

รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococci, Staphylococci, Pneumococci และAnaerobic bacteria

รักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อที่ไวต่อ Ciprofloxacin เช่น การติดเชื้อของทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอาหาร

รักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Ofloxacin ในทางเดินอาหาร, ทางเดินปัสสาวะ, ทางเดินผิวหนังและอวัยวะสืบพันธุ์

รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลม อักเสบชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังนิวโมเนีย การติดเชื้อของหู คอ จมูก การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธ์ เช่น ไตอักเสบมดลูกอักเสบ การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื้ออ่อน หนองใน

รักษาอาการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Cephalexin เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

รักษาอาการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Roxithromycin โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หู คอ จมูก หลอดลม ปอดและผิวหนัง

รักษาการติดเชื้อไวรัส เฮอร์ปีส์ ซิมเพคซ์ (Herpes Simplex) เช่น บริเวณผิวหนัง และเนื้อเยื่ออ่อนทั้งบริเวณอวัยวะเพศ และริมฝีปาก(Herpes Labialis) รักษาโรคอีสุกอีใส Varice (Chickenpox)และ งูสวัด (Herpes Zoster)

รักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนัง ผม และ เล็บ การติดเชื้อราภายในร่างกาย และโรคเชื้อราที่บริเวณช่องคลอด

รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่บริเวณช่องคลอด กลาก เกลื้อน กระจกตาอักเสบจากเชื้อรา ฝ้าขาวตามลิ้น กระพุ้งแก้ม และการติดเชื้อราที่เล็บ