กลุ่มยารักษาระบบทางเดินหายใจ

บรรเทาอาการแพ้, ลมพิษ ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง, โรคผื่นแพ้ ชนิดอื่นๆ รวมทั้งอาการเนื่องจากยา,อาหาร หรือแมลงกัดต่อย

บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ, ลมพิษเรื้อรัง และอาการแพ้ทางผิวหนังอื่นๆ

ช่วยละลายเสมหะ ทำให้ความหนืดของเสมหะลดลง ไอได้ง่ายขึ้น

ช่วยละลายเสมหะ ทำให้ความหนืดของเสมหะลดลง ไอได้ง่ายขึ้น

สำหรับล้างจมูก และชะล้างเอาฝุ่นละอองน้ำมูกหรือหนองออกจากโพรงจมูกและไซนัส ในผู้ที่เป็นเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

บรรเทาอาการแพ้, ลมพิษ ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง, โรคผื่นแพ้ ชนิดอื่นๆ รวมทั้งอาการเนื่องจากยา,อาหาร หรือแมลงกัดต่อย

บรรเทาอาการแพ้ ลมพิษ ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมทั้งอาการ จาม น้ำมูกไหล คันในจมูก ตาแดงและอาการแพ้อื่นๆ

ช่วยละลายเสมหะ ทำให้ความหนืดของเสมหะลดลง ไอได้ง่ายขึ้น

สำหรับพ่นจมูก บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด แพ้อากาศ แพ้ฝุ่นละอองหรือเนื่องจากเยื่อจมูกอักเสบ