ติดต่อเรา

ที่อยู่
บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด
48 ซอยอุรุพงษ์ 1 ถนนพระราม6 แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. : 02 214 3212-3, 02 219 2780
แฟ็กซ์ : 02 219 2781
E-mail : farmaline@yahoo.com

แบบฟอร์ม การติดต่อ
โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
เราจะติดต่อกลับถึงคุณภายใน 24 ชั่วโมง

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็วขึ้นให้โทรมาที่ :
ให้โทรมาที่ : 02 291 2780